Gå til hovedtekst

Utfører

Agderforskning

Grupper på

20 unike evalueringer fordelt på 13 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
  2. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner

Universitetet i Agder (UiA)

  1. Evaluering av Kunnskapende nettverk (KUNNETT) : et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder (sammen med UiA og Universitetet i Agder (UiA))
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)