Gå til hovedtekst

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet

Grupper på

17 unike evalueringer fordelt på 5 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser : en kunnskapsoversikt
 2. Hvis bare helsa holder- : en kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering
 3. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 6. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 7. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 8. Supported Employment i Norden
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)