Gå til hovedtekst

Utfører

Asplan Viak

Grupper på

40 unike evalueringer fordelt på 16 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

  1. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
  2. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
  3. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
  4. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)