Gå til hovedtekst

Utfører

Asplan Viak

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)2000200120042006200720082009201020112012201420152016Total
Sametinget - administrasjonen000022420000010
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)00000011111128
Husbanken11000111000005
Husbanken - hovedkontoret00000000400004
Den Norske Stats Husbank11000110000004
Finansdepartementet (FIN)00010011000003
Norges geologiske undersøkelse (NGU)00011010000003
Direktoratet for naturforvaltning (DN)00001100000002
Kulturdepartementet (KUD)00010010000002
Kunnskapsdepartementet (KD)00000010000001
Innovasjon Norge00100000000001
Statens reindriftsforvaltning00001000000001
Samferdselsdepartementet (SD)00000100000001
Olje- og energidepartementet (OED)00000001000001
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)00010000000001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)0000001*0000001*

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)