Oppdragsgiver (med forl°pere);2013;Total Barne- og likestillingsdepartementet (BLD);1;1