Gå til hovedtekst

Utfører

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Grupper på

55 unike evalueringer fordelt på 30 oppdragsgivere (med forløpere).

Arkivverket

 1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Riksarkivet)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

 1. Evaluering av Høykom III (sammen med NFR og Fornyings- og administrasjonsdepartementet)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Evaluering av kriminalomsorgens organisering
 2. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 3. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 4. Evaluering av Politidirektoratet
 5. Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser
 6. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 7. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 8. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 9. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 10. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 11. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 12. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 13. Nødnett : evaluering av prosjektorganiseringen (sammen med DNK)
 14. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning

Riksarkivet

 1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Arkivverket og Riksarkivet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)