Oppdragsgiver (med forl°pere);2007;Total Kunnskapsdepartementet (KD);1;1