Gå til hovedtekst

Utfører

ECON Analyse

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)200520062007Total
Samferdselsdepartementet (SD)4307
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)3*3*1*7*
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)2103
Husbanken1102
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)1*102*
Direktoratet for naturforvaltning (DN)0101
Klima- og miljødepartementet (KLD)0011
Finansdepartementet (FIN)0101
Kunnskapsdepartementet (KD)0011
Petroleumstilsynet (Ptil)1001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)