Gå til hovedtekst

Utfører

Ekstern evalueringskomité/Utvalg

Grupper på

51 unike evalueringer fordelt på 18 oppdragsgivere (med forløpere).

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 1. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap : rapport fra sakkyndig komité (sammen med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga og NOKUT)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Basic Chemistry Research in Norway
 2. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 3. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 4. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 5. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 6. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 7. Economic Research in Norway : An Evaluation
 8. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 9. Evaluation of Norwegian Development Research
 10. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 11. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 12. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 13. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 14. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 15. Geography Research in Norway : an Evaluation
 16. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 17. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 18. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 19. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 20. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 21. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 22. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 23. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 24. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 25. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 26. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 27. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 28. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 29. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 30. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 31. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 32. Veterinærinstituttet : en evaluering
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)