Gå til hovedtekst

Utfører

Evalueringskomité/Utvalg

Grupper på

80 unike evalueringer fordelt på 27 oppdragsgivere (med forløpere).

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 2. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 3. Evaluering av Det Åpne Teater
 4. Gjennomgang av Norsk kulturråd
 5. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 6. Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
 7. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 8. Medieeierskapsutredningen 2012
 9. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 10. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 11. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 2. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 3. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 4. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 5. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 6. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 7. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 8. Evaluering av RENERGI og PETROMAKS
 9. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 10. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 11. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 12. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 13. Midterm evaluation of centres for environment-friendly energy research
 14. Midterm evaluation of research centres for petroleum activities
 15. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 16. Norwegian Climate Research : An evaluation
 17. Norwegian Polar Research - An Evaluation

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)