Gå til hovedtekst

Utfører

Evalueringskomité/Utvalg

Grupper på

98 unike evalueringer fordelt på 29 oppdragsgivere (med forløpere).

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 2. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 3. Evaluering av Det Åpne Teater
 4. Gjennomgang av Norsk kulturråd
 5. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 6. Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
 7. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 8. Medieeierskapsutredningen 2012
 9. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 10. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 11. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 2. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 3. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Impact Cases  
 4. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 5. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 6. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 7. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 8. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 9. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 10. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 11. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 12. Evaluering av BIA : resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 13. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 14. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 15. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 16. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 17. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 18. Evaluering av primærnærinsinstituttene
 19. Evaluering av RENERGI og PETROMAKS
 20. Evaluering av VAM-programmet : rapport fra evalueringskomite 2017
 21. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 22. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 23. Follow-up plan for the evaluation of basic and long-term research within engineering science in Norway
 24. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 25. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 26. Midterm evaluation of centres for environment-friendly energy research
 27. Midterm evaluation of research centres for petroleum activities
 28. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 29. Norwegian Climate Research : An evaluation
 30. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 31. Oppfølging av evaluering av humanistisk forskning i Norge: Rapport fra oppfølgingsutvalg oppnevnt av Forskningsrådet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)