Gå til hovedtekst

Utfører

Havforskningsinstituttet

Grupper på

7 unike evalueringer fordelt på 7 oppdragsgivere (med forløpere).

Fiskeriadministrasjonen

  1. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med FKD, Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
  2. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)