Oppdragsgiver (med forl°pere);2012;2013;2015;2017;Total Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad);0;0;0;1;1 Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) ;0;0;0;1;1 Arbeids- og velferdsetaten (NAV);1;0;0;0;1 Utdanningsdirektoratet;0;0;0;1;1 Kunnskapsdepartementet (KD);0;0;1;0;1 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD);0;1;0;0;1