Gå til hovedtekst

Utfører

Ideas2evidence

Grupper på

7 unike evalueringer fordelt på 9 oppdragsgivere (med forløpere).

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Tilflytting for enhver pris? : en studie av tilflyttingsarbeid i norske distrikskommuner

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

  1. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

  1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)