Gå til hovedtekst

Utfører

Internasjonal evalueringskomité

Grupper på

52 unike evalueringer fordelt på 6 oppdragsgivere (med forløpere).

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 2. Basic Chemistry Research in Norway
 3. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 4. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 5. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 6. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 7. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 8. Economic Research in Norway : An Evaluation
 9. Economic Research in Norway : An Evaluation
 10. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 11. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 12. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 13. Evaluation of Norwegian Development Research
 14. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 15. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 16. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 17. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 18. Evaluation of the Humanities in Norway
 19. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 20. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 21. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 22. FME Samfunn: Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 23. Geography Research in Norway : an Evaluation
 24. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 25. Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 26. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 27. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 28. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 29. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 30. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 31. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 32. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 33. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 34. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 35. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 36. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 37. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 38. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 39. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 40. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 41. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 42. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 43. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 44. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 45. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 46. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)