Gå til hovedtekst

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Grupper på

24 unike evalueringer fordelt på 2 oppdragsgivere (med forløpere).

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Basic Chemistry Research in Norway
 2. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 3. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 4. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 5. Economic Research in Norway : An Evaluation
 6. Economic Research in Norway : An Evaluation
 7. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 8. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 9. Evaluation of Norwegian Development Research
 10. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 11. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 12. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 13. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 14. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 15. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 16. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 17. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 18. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 19. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 20. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 21. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 22. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 23. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)