Gå til hovedtekst

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Grupper på

28 unike evalueringer fordelt på 3 oppdragsgivere (med forløpere).

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Basic Chemistry Research in Norway
 2. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 3. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 4. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 5. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 6. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 7. Economic Research in Norway : An Evaluation
 8. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 9. Evaluation of Norwegian Development Research
 10. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 11. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 12. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 13. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 14. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 15. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 16. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 17. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 18. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 19. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 20. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 21. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 22. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 23. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 24. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 25. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 26. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)