Gå til hovedtekst

Utfører

Ipsos MMI

Grupper på

18 unike evalueringer fordelt på 7 oppdragsgivere (med forløpere).

Brønnøysundregistrene

  1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
  2. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Registerenheten i Brønnøysund

  1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  2. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Skattedirektoratet

  1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
  2. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
  3. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
  4. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)