Oppdragsgiver (med forløpere);2008;2010;Total Kirkerådet;0;1;1 Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme;1;0;1 Borg bispedømme;1;0;1