Gå til hovedtekst

Utfører

LFI-Unifob

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 2 oppdragsgivere (med forløpere).

Fiskeriadministrasjonen

  1. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)