Gå til hovedtekst

Utfører

Menon Business Economics

Grupper på

22 unike evalueringer fordelt på 14 oppdragsgivere (med forløpere).

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)