Gå til hovedtekst

Utfører

Menon Economics

Grupper på

30 unike evalueringer fordelt på 11 oppdragsgivere (med forløpere).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  1. Utredning av byggskadeforsikring og -register
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)