Gå til hovedtekst

Utfører

Misjonshøgskolen, Senter for interkulturell kommunikasjon

Grupper på

2 unike evalueringer fordelt på 3 oppdragsgivere (med forløpere).

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

  1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Stavanger bispedømme

  1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)