Gå til hovedtekst

Utfører

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Grupper på

41 unike evalueringer fordelt på 4 oppdragsgivere (med forløpere).

Helsedirektoratet

 1. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og pasienter med kronisk sykdom : del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter i norske kommuner med tiltak som kan redusere liggedøgn i sykehus
 2. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
 3. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern : nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004
 4. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet
 5. Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation
 6. Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
 7. Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
 8. Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus
 9. Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter
 10. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon
 11. Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer
 12. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 13. Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges
 14. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 : institusjonsresultater
 15. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 16. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre : nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006
 17. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer
 18. Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
 19. Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom
 20. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : institusjonsvise resultater
 21. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : nasjonale resultater
 22. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
 23. Legemidler til røykeslutt
 24. Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen
 25. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals
 26. Natalizumab ved multippel sklerose : vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer
 27. Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
 28. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 29. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer
 30. Pasienterfaringer med norske sykehus : resultater for region og foretak
 31. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2011: institusjonsvise erfaringer
 32. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus : resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006
 33. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 34. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet
 35. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)