Oppdragsgiver (med forløpere);2006;2010;Total Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT);0;2;2 Kunnskapsdepartementet (KD);1;1;2 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES);0;1;1 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga;0;1;1