Gå til hovedtekst

Utfører

Nexia International

Grupper på

4 unike evalueringer fordelt på 5 oppdragsgivere (med forløpere).

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-Norge

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

  1. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)