Oppdragsgiver (med forløpere);2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2018;Total Norges forskningsråd (NFR);1;12;6;3;2;1;0;1;3;0;1;0;2;32 Utdanningsdirektoratet;0;0;0;0;2;1;2;2;0;2;3;1;0;13 Kunnskapsdepartementet (KD);1;0;4;3;1;1;0;0;0;0;0;0;0;10 Innovasjon Norge;0;0;1;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;2 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD);0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 Norsk kulturråd (Kulturrådet);1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Helsedirektoratet;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Nærings- og handelsdepartementet (NHD);0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD);0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Olje- og energidepartementet (OED);1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Fiskeri- og kystdepartementet (FKD);0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD);0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1 Kunst i offentlige rom (KORO);0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1 Kulturdepartementet (KUD);0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1