Gå til hovedtekst

Utfører

Norconsult

Grupper på

13 unike evalueringer fordelt på 10 oppdragsgivere (med forløpere).

Politidirektoratet

  1. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)