Gå til hovedtekst

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon

Grupper på

38 unike evalueringer fordelt på 12 oppdragsgivere (med forløpere).

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 2. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 3. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 4. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 5. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 6. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 7. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 8. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 9. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 10. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 2. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 3. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 4. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 5. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 6. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 7. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 8. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 9. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 10. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 11. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 12. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 13. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 14. Utenlandske investeringer i norsk FoU
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)