Gå til hovedtekst

Utfører

Norges byggforskningsinstitutt

Grupper på

10 unike evalueringer fordelt på 3 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

 1. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Husbanken

 1. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 2. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 3. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 4. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 5. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 6. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 7. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 8. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 9. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)