Oppdragsgiver (med forløpere);2005;2006;2008;2009;2010;2011;2012;Total Arbeids- og velferdsetaten (NAV);1;0;1;0;0;0;1;3 Husbanken;0;0;0;0;0;2;0;2 Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF);0;0;0;1;0;1;0;2 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi);0;0;0;0;0;1;0;1 Norges forskningsråd (NFR);0;1;0;0;0;0;0;1 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI);0;0;0;0;0;1;0;1 Samferdselsdepartementet (SD);0;0;0;1;0;0;0;1 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD);0;0;0;1;0;0;0;1 Justis- og beredskapsdepartementet (JD);0;0;0;0;1;0;0;1