Gå til hovedtekst

Utfører

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)2005200620082009201020112012Total
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)1*0100013*
Husbanken00000202
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)00010102
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)00000101
Norges forskningsråd (NFR)01000001
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)00000101
Samferdselsdepartementet (SD)00010001
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)0001*0001*
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)00001001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)