Gå til hovedtekst

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Grupper på

68 unike evalueringer fordelt på 16 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

 1. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge

Husbanken

 1. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 2. Boligkarriere for startlånesøkere
 3. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 4. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 5. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 6. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 7. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 8. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 9. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 10. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 11. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 12. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 13. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 14. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 15. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 16. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 17. Utkastelser og tvangssalg
 18. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og KLD)
 19. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 2. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 3. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 4. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 5. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 6. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 7. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 8. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KLD)
 9. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 10. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 11. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 12. Leieboerorganisering i Norge
 13. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 14. Senterutvikling mot 2020
 15. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 16. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med Husbanken og KLD)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)