Oppdragsgiver (med forløpere);1995;2002;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;Total Direktoratet for naturforvaltning (DN);1;0;3;11;11;3;4;8;0;41 Klima- og miljødepartementet (KLD);0;1;1;0;0;0;0;0;0;2 Fiskeridirektoratet;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1 Landbruks- og matdepartementet (LMD);0;1;0;0;0;0;0;0;0;1 Fiskeriadministrasjonen;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1 Norsk institutt for naturforskning (NINA);0;0;1;0;0;0;0;0;0;1