Gå til hovedtekst

Utfører

Opinion AS

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 2 oppdragsgivere (med forløpere).

Skattedirektoratet

  1. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)