Oppdragsgiver (med forl°pere);2005;2006;2011;2017;2018;Total Skatteetaten;0;1;1;0;2;4 Skattedirektoratet;0;1;1;0;0;2 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad);0;0;0;1;0;1 Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge);0;0;0;1;0;1 Tolletaten;1;0;0;0;0;1 Toll- og avgiftsdirektoratet;1;0;0;0;0;1