Gå til hovedtekst

Utfører

Østlandsforsking

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 2 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)