Oppdragsgiver (med forl°pere);2010;2012;2013;2015;Total Politi og lensmannsetaten;0;1;1;1;3 Justis- og beredskapsdepartementet (JD);1;1;0;0;2