Gå til hovedtekst

Utfører

PricewaterhouseCoopers

Grupper på

11 unike evalueringer fordelt på 10 oppdragsgivere (med forløpere).

Senter for statlig økonomistyring

  1. Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (sammen med DFØ og Senter for statlig økonomistyring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)