Gå til hovedtekst

Utfører

PricewaterhouseCoopers

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)2002200620082009201020112012Total
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)00001012
Olje- og energidepartementet (OED)01001002
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)1*01*00002*
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)00000101
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)00001001
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)00010001
Senter for statlig økonomistyring00001001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)1*0000001*
Kulturdepartementet (KUD)00001001
Universitetet i Nordland (UiN)00001001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)