Gå til hovedtekst

Utfører

PricewaterhouseCoopers

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)200220062008201020112012Total
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)0001012
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)1*01*0002*
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)0000101
Kystverket0001001
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)0001001
Olje- og energidepartementet (OED)0100001
Kystverket hovedkontoret0001001
Senter for statlig økonomistyring0001001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)1*000001*
Kulturdepartementet (KUD)0001001
Universitetet i Nordland (UiN)0001001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)