Gå til hovedtekst

Utfører

Rambøll Management

Grupper på

19 unike evalueringer fordelt på 13 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Utdanningsdirektoratet

  1. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

  1. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)