Gå til hovedtekst

Utfører

Rambøll Management

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)200520072008200920102011Total
Kunnskapsdepartementet (KD)0031004
Innovasjon Norge0210003
Kulturdepartementet (KUD)1011003
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)0010012
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)01*01*002*
Utenriksdepartementet (UD)0010001
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)0010001
Utdanningsdirektoratet1000001
Olje- og energidepartementet (OED)0000101
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)0010001
Samferdselsdepartementet (SD)0001001
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring1000001
Arbeids- og velferdsdirektoratet0010001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)