Gå til hovedtekst

Utfører

Rambøll Management Consulting

Grupper på

66 unike evalueringer fordelt på 21 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Helsedirektoratet

 1. Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport
 2. Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte : sluttrapport
 3. Evaluering av selvhjelp
 4. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 5. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 6. Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid
 7. Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap
 8. Perspektiver på god praksis : en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner
 9. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø
 10. Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)