Gå til hovedtekst

Utfører

Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 1 oppdragsgivere (med forløpere).

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)