Gå til hovedtekst

Utfører

Samfunnsøkonomisk analyse

Grupper på

10 unike evalueringer fordelt på 8 oppdragsgivere (med forløpere).

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  1. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)