Gå til hovedtekst

Utfører

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 3 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)