Gå til hovedtekst

Utfører

SINTEF Byggforsk

Grupper på

21 unike evalueringer fordelt på 3 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

 1. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Husbanken

 1. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 2. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 3. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 4. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 5. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 6. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 7. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 8. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 9. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 10. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 11. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 12. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 13. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 14. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 15. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 16. Systematisering av erfaringer med passivhus
 17. Systematisering av erfaringer med passivhus
 18. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
 19. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 20. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)