Oppdragsgiver (med forløpere);2006;2008;Total Klima- og miljødepartementet (KLD);0;1;1 Olje- og energidepartementet (OED);0;1;1 Statens forurensningstilsyn (SFT);1;0;1 Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF);1;0;1