Oppdragsgiver (med forl°pere);2007;Total Landbruks- og matdepartementet (LMD);1;1