Gå til hovedtekst

Utfører

Statens vegvesen

Grupper på

26 unike evalueringer fordelt på 4 oppdragsgivere (med forløpere).

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 2. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 3. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 4. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 5. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 6. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 7. Konseptvalgutredning : Harstad
 8. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 9. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 10. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 11. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 12. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 13. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 14. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 15. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 16. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 17. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 18. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 19. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 20. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 21. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 22. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)